logo

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

Місце надання послуги
Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному
33028, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному
33028, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Віддалене робоче місце
у ТРЦ "Happy Mall"
м.Рівне, вул.Є.Бачинського, 5
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт
Тел.: (0362) 40-00-43

E-mail: cnaprva@gmail.com
Веб-сайт: cnaprv.gov.ua
Кому надається
Фізична особа
Вартість послуги
Адміністративна послуга є платною.
Термін надання послуги
Здійснюється в день подання особою документів.
  • Заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6,7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання;
  • Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні);
  • Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку);
  • Довідка про реєстрацію місця проживання/талон про реєстрацію місця проживання (для осіб, що не досягли 16-річного віку у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання з іншої адміністративно-територіальної одиниці);
  • Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);
  • Документи, що підтверджують:

- право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди),

- рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи.

У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сімї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків / одного з батьків або законного представника /представників);

 • Право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи згідно з додатком 9 до Правил реєстрації місця проживання), копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);
 • Проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);
 • Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку віком від 17 до 60 років);
 • Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

За реєстрацію місця проживання справляється адміністративний збір:

У разі звернення особи протягом встановленого законом строку у розмірі 45,42 грн;

У разі звернення особи з порушенням встановленого законом строку у розмірі 75,70 грн;

За реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (реєстрація місця проживання).

Отримувач: ГУК у Рівн.обл/Рівнен.міс.тг/22012500
Код отримувача: 38012494
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Номер рахунку(IBAN): UA438999980334109879000017527
Код платежу:  22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»
Призначення платежу: Адміністративний збір за реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання

 • Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації місця проживання;
 • Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;
 • Для реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

Рішення про відмову в реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію місця проживання підстав відмови. Заява повертається особі або її представнику.

Заява фізичної особи /законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі- документ, до якого вносяться відомості про місце проживання), а відомості про реєстрацію місця перебування до довідки про звернення за захистом в Україні (шляхом проставлення в них відповідного штампа реєстрації місця проживання / перебування особи за формою згідно з додатком 1 до Правил реєстрації місця проживання).

Відомості про реєстрацію місця проживання вносяться до паспорта громадянина України:

-у вигляді книжечки (зразка 1993 року) шляхом проставлення в ньому штампа реєстрації місця проживання особи

-у формі картки (зразка 2015 року) шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру (Реєстру).

У разі непідключення органу реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію місця проживання.

Контакти

Графік роботи

Слідкуйте за нами тут:
Напишіть нам
dznap@rivnerada.gov.ua