Положення про Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської

міської ради

06.07.2023 № 3543

Положення

про Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

 

 1. Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному (далі – ЦНАП у м. Рівному) – це постійно діючий робочий орган Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, утворений відповідно до статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги".

 1. ЦНАП у м. Рівному у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Рівненської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, затвердженим рішенням Рівненської міської ради від 20.10.2022 № 2540 «Про утворення Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради і внесення змін до структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету», а також цим Положенням.
 2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП у м. Рівному як постійно діючого робочого органу Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (далі – Департамент) приймається Рівненською міською радою.

ЦНАП у м. Рівному, його віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів розташовані в межах Рівненської міської територіальної громади з урахуванням територіальної доступності, яка визначається відповідно до частини 4 статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги".

 1. Положення про Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному в новій редакції (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг" та пункту 2 рішення Рівненської міської ради від 20.10.2022 № 2540 "Про утворення Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради і внесення змін до структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету".

Це Положення врегульовує загальні засади функціонування ЦНАП у м. Рівному, його віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів із залученням до роботи ЦНАП у м. Рівному представників органів місцевого самоврядування, органів державної виконавчої влади, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

 1. Порядок організації роботи ЦНАП у м. Рівному, віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів, порядок дій адміністраторів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг визначається відповідно до Регламенту Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному в новій редакції, який затверджується рішенням Рівненської міської ради, та цим Положенням.
 2. З метою забезпечення зручних та доступних умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень за пропозицією директора Департаменту та за погодженням із міським головою та/або заступником міського голови (відповідно до розподілу обов’язків між керівними працівниками виконавчого комітету Рівненської міської ради) згідно з рішенням Рівненської міської ради можуть утворюватися віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів ЦНАП у м. Рівному.
 3. Керівництво та організаційне забезпечення надання адміністративних послуг через ЦНАП у м. Рівному покладено на Департамент відповідно до частини 5 статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги" та пункту 1 розділу 3 Положення про Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, затвердженого відповідним рішенням Рівненської міської ради від 20.10.2022 № 2540.
 4. ЦНАП у м. Рівному має такі власні найменування та символіку:

1) повне найменування – Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному;

2) скорочене найменування – ЦНАП у м. Рівному;

3) символіка ЦНАП у м. Рівному –

 

 1. Основними завданнями ЦНАП у м. Рівному є:

1) організація та надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг ЦНАП у м. Рівному;

4) проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг відповідно до частини 4 статті 7 Закону України "Про адміністративні послуги", визначення та вжиття заходів щодо підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи;

5) забезпечення процесу автоматизації прийому документів і надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем та систем електронного документообігу.

 1. ЦНАП у м. Рівному забезпечує надання адміністративних послуг адміністратором, у тому числі шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. У випадках, визначених чинним законодавством України (у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), прийом заяв та документів може здійснюватися державними реєстраторами, на яких покладено повноваження адміністраторів.
 2. ЦНАП у м. Рівному забезпечує надання адміністративних послуг із залученням до його роботи посадових осіб окремих виконавчих органів (структурних підрозділів) Рівненської міської ради. Перелік таких посадових осіб визначається міським головою.

На підставі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг окремі адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП у м. Рівному посадовими особами такого суб’єкта.

Зазначені послуги надаються виключно в разі коли вони не можуть бути надані у ЦНАП у м. Рівному адміністратором або їх надання адміністратором є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів. В узгоджених рішеннях зазначаються обґрунтування їх прийняття.

Посадові особи суб’єктів надання адміністративних послуг зобов’язані дотримуватися вимог щодо часу прийому та інших вимог до організації роботи у ЦНАП у м. Рівному, встановлених рішенням Рівненської міської ради.

 1. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП у м. Рівному та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів затверджуються рішенням Рівненської міської ради з урахуванням статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги", розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг". Перелік послуг, які надаються у віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів, визначається з урахуванням потреб громади.
 2. У ЦНАП у м. Рівному також можна здійснювати прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видачу документів, не пов’язаних із наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання, вивезення побутових відходів, субсидії, пенсії тощо), а також надання суб’єктам звернення можливості самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, шляхом безоплатного використання ними місць для самообслуговування.
 3. У приміщенні, в якому розміщується ЦНАП у м. Рівному, віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог чинного законодавства України у сфері оренди державного та комунального майна.

У приміщенні, в якому розміщується ЦНАП у м. Рівному, за рішенням Рівненської міської ради проводяться соціальні, культурні, просвітницькі та інші заходи, спрямовані на задоволення потреб та інтересів Рівненської міської територіальної громади, розвиток громадянського суспільства, якщо вони не перешкоджають наданню адміністративних послуг.

У ЦНАП у м. Рівному за рішенням Рівненської міської ради може здійснюватися прийом суб’єктів звернення з наданням безоплатної правової допомоги.

 1. ЦНАП у м. Рівному облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, екранами, терміналами, іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.
 2. Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до чинного законодавства України, затверджуються інформаційна і технологічна картки, а в разі якщо суб’єктом надання є посадова особа, – органом, якому вона підпорядковується.
 3. Інформаційна картка адміністративної послуги, що надається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, їхніми посадовими особами, які відповідно до чинного законодавства України уповноважені надавати адміністративну послугу, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої відповідним центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом.
 4. У разі делегування центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом відповідно до чинного законодавства України повноважень з надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування інформаційна картка адміністративної послуги, що надається органом, якому делеговані такі повноваження, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики щодо делегованого повноваження.
 5. Якщо адміністративні послуги надаються через ЦНАП у м. Рівному та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів, суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернення оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в наданні адміністративних послуг) поза зазначеним ЦНАП у м. Рівному, його віддаленими (у тому числі пересувними) робочими місцями адміністраторів, крім випадків подання заяв з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.
 6. Адміністратор, державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Кількість адміністраторів, державних реєстраторів, які працюють у ЦНАП у м. Рівному, визначається рішенням Рівненської міської ради.

 1. Адміністратор, державний реєстратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування Департаменту.
 2. Основними завданнями адміністратора ЦНАП у м. Рівному є:

1) прийом суб’єктів звернень та надання вичерпної інформації, консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

3) складення у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також на вимогу суб’єкта звернення заяв в електронній формі, їх друк і надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання;

4) видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

5) надання адміністративних послуг, затверджених рішенням Рівненської міської ради;

6) надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

7) консультування суб’єктів звернення щодо отримання ними адміністративних послуг, що надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання місць для самообслуговування;

8) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг;

9) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

10) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

11) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

 1. Адміністратор ЦНАП у м. Рівному має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг, в установленому чинним законодавством України порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їхні висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

3) інформувати директора Департаменту та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративної послуги та вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і витягів із них, витягів із реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати перед директором Департаменту клопотання щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 1. Керівництво ЦНАП у м. Рівному здійснює директор Департаменту, на якого покладається відповідальність за організацію діяльності ЦНАП у м. Рівному.

Відповідно до завдань, передбачених чинним законодавством України у сфері надання адміністративних послуг, керівник ЦНАП у м. Рівному:

1) організовує діяльність ЦНАП у м. Рівному, в тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи ЦНАП у м. Рівному;

2) координує діяльність керівників структурних підрозділів Департаменту, адміністраторів, державних реєстраторів, спеціалістів та інших штатних одиниць, контролює якість та своєчасність виконання ними посадових обов’язків;

3) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП у м. Рівному, висвітлює інформацію про діяльність ЦНАП у м. Рівному в засобах масової інформації, проводить інформаційні заходи;

4) сприяє створенню належних умов праці та подає до Рівненської міської ради пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАП у м. Рівному;

5) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів, державних реєстраторів, подані відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

6) забезпечує визначення потреб у навчанні та навчання, в тому числі з використанням Національної вебплатформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія), адміністраторів та інших осіб, на яких покладається виконання завдань адміністратора, зокрема до початку виконання (в тому числі тимчасово) посадових обов’язків адміністратора або після перерви в роботі понад три місяці, у разі зміни порядку надання послуг, запровадження надання нових послуг;

7) виконує інші повноваження передбачені нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 1. ЦНАП у м. Рівному під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
 2. Час прийому суб’єктів звернень ЦНАП у м. Рівному становить не менше як шість днів на тиждень та сім годин на день. При цьому прийом суб’єктів звернень у ЦНАП у м. Рівному здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень – до двадцятої години. За рішенням Рівненської міської ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено. У віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів час прийому суб’єктів звернень визначається рішенням Рівненської міської ради або розпорядженням міського голови.
 3. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП у м. Рівному здійснюється за рахунок бюджету Рівненської міської територіальної громади та з інших, не заборонених чинним законодавством України, джерел.
Приходьте до нас 33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 2

Понеділок, Середа, Четвер: з 9.00 до 17.00
Вівторок: з 9.00 до 20.00
П’ятниця, Субота: з 9.00 до 16.00
Вихідний день: неділя.

Віддалені робочі місця ЦНАП у ТРЦ "Злата Плаза"
Понеділок-Четвер: з 10.00 до 18.00
П’ятниця: з 10.00 до 17.00
Субота: з 10.00 до 16.00
Вихідний день: неділя.

Віддалені робочі місця в смт Квасилів
смт Квасилів, вул. Богдана Хмельницького, 2
Понеділок, середа, п'ятниця: з 8.00 до 16.00
Вихідні дні: субота та неділя

Віддалені робочі місця ЦНАП
у ТРЦ "Happy Mall"
Понеділок-Четвер: з 10.00 до 19.00
П’ятниця: з 10.00 до 17.00
Субота: з 10.00 до 16.00
Неділя: вихідний

Віддалене робоче місце ЦНАП
у КНП "Пологовий будинок" РМР
Понеділок-п’ятниця: з 12.00 до 16.00
Вихідні дні: субота та неділя

Напишіть нам cnap.rivne@ukr.net

Зателефонуйте нам: 

Єдиний багатоканальний номер
(0362) 40-00-43;
відділ реєстрації місця проживання/ відділ паспортних послуг
(097) 043-00-43;
відділ інтегрованих послуг (097) 143-00-43;
відділ реєстрації бізнесу (098) 811-45-60;
відділ реєстрації нерухомого майна
(067) 313-62-26;
відділ адміністративних послуг та "Дозвільний центр" (096) 043-00-43;
гаряча лінія віддаленого робочого місця в смт Квасилів (097) 743-00-43;
відділ послуг сервісного центру МВС
(067) 643-00-40.