logo

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без складання іспитів)

Місце надання послуги:
33028, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Кому надається:
Фізична особа
Юридична особа
Вартість послуги:
Платна
Розмір плати за надання адміністративної послуги – 230 гривень
(розмір плати за надання адміністративної послуги наведено без урахування вартості бланка посвідчення водія)
Термін надання послуги
До 10 робочих днів з дня подання необхідних документів

Для отримання адміністративної послуги необхідно подати:

- заяву встановленого зразка, що формується і роздруковується із застосуванням Єдиного державного реєстру МВС;

- паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або тимчасове посвідчення громадянина України, або посвідку на постійне проживання, або посвідку на тимчасове проживання, або посвідчення біженця, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, чи пред'являє один із зазначених документів в електронній формі засобами Порталу Дія (у разі відсутності в зазначених документах відомостей про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) на території України - довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у якій зазначено фактичне місце проживання (для внутрішньо переміщених осіб), або витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) чи пред'являє один із зазначених документів в електронній формі засобами Порталу Дія);

-копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта);

- медичну довідку встановленого зразка, дійсну на дату подання документів, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій (на період дії правового стану обмін посвідчення водія та отримання його в разі зміни, втрати або викрадення здійснюється без подання медичної довідки встановленого зразку, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2022 №360 "Деякі питання підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами у період дії воєнного стану на території України або окремих її місцевостях");

-  наявне посвідчення водія;

- документ, що підтверджує зміну персональних даних особи (у разі потреби);

- за необхідності написання прізвища та/або ім’я  латинськими літерами відповідно до написаних у раніше виданих на ім’ особи документах подається письмова заява (у довільній формі) та документ, що підтверджує зазначений факт (у разі не подання заяви та відповідного документа написання здійснюється відповідно  до таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»;

-платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв'язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua/

Видані громадянам України за кордоном міжнародні посвідчення та посвідчення водія іноземної держави, які відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року, підлягають обміну на національне посвідчення водія, за умови, що зазначені громадяни України постійно проживають на території України,

У такому випадку крім зазначених вище документів подається документ виданий компетентним органом іноземної держави, дипломатичним представництвом чи консульською установою іноземної держави в Україні, що підтверджує факт видачі такого посвідчення водія та відсутність відомостей про позбавлення права на керування транспортними засобами або тимчасове обмеження в цьому праві.;

Якщо документи, які подаються до ТСЦ МВС/ЦНАП для отримання та/або обміну посвідчення водія, були видані компетентними органами іноземної держави та складені іноземною мовою, вони мають бути перекладені на державну мову та засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами

Розмір плати за надання адміністративної послуги – 230 гривень

(розмір плати за надання адміністративної послуги наведено без урахування вартості бланка посвідчення водія)

Реквізити оплати:

Отримувач: Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Рівненській області (філія ГСЦ МВС)

Код ЄДРПОУ: 43611870

Рахунок: UA208201720355189002009148410

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО: 820172

Відмова надається у разі:

- подання до суб'єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів;

- подання документів, що містять недостовірні відомості;

- якщо у результаті перевірки за Єдиним державним реєстром транспортних засобів, автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, банком даних Генерального секретаріату Інтерполу, Державним реєстром обтяжень рухомого майна встановлено наявність відомостей про арешт, розшук, заборону на зняття з обліку транспортного засобу.

- невнесення суб'єктом звернення плати за послугу та/або бланкову продукцію або її внесення не в повному обсязі.

Суб'єкт звернення особисто подає до ЦНАП або віддаленого робочого місця ЦНАП повний пакет документів у паперовій формі

Видача посвідчення водія на право керування транспортним засобом або надання листа з обґрунтуванням причин відмови в його видачі

Контакти

Графік роботи

Слідкуйте за нами тут:
Напишіть нам
dznap@rivnerada.gov.ua