logo

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок

Місце надання послуги:
33028, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Кому надається:
Фізична особа
Юридична особа
Вартість послуги:
Платна
Розмір плати за надання адміністративної послуги — 350 гривень
(розмір плати за надання послуги наведено без урахування податку на додану вартість та вартості бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків)
Термін надання послуги
Протягом робочого дня з моменту одержання необхідних документів

Для першої державної реєстрації колісного транспортного засобу необхідно подати:

- заяву (спільну заяву подружжя, у разі реєстрації транспортного засобу на одного з подружжя);

- документ, що посвідчує особу;

- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або її відображення в електронній формі на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія», зокрема з використанням мобільного додатка «Дія» (для внутрішньо переміщених осіб);

- документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника (для фізичних осіб – нотаріально посвідчена довіреність, для юридичних осіб – організаційно-розпорядчий документ про проведення державної реєстрації транспортного засобу та видана юридичною особою довіреність);

- довідку  про взяття транспортного засобу на військовий  облік, видана за місцем реєстрації власника (якщо власник юридична особа);

- висновок, складений за результатами експертного дослідження, або відомості, що містяться в ньому, не пізніше як через десять діб після дня внесення таких відомостей до Єдиного державного реєстру транспортних засобів  (незалежно від місця проведення експертного дослідження), окрім державної реєстрації нових транспортних засобів;

- документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу;

- документ, в якому зазначена вартість транспортного засобу;

- документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху;

- документ, що підтверджує нанесення спеціального індивідуального ідентифікаційного номера складових частин транспортного засобу (для самостійно сконструйованого транспортного засобу);

- нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника на реєстрацію транспортного засобу (для реєстрації транспортного засобу, який належить неповнолітньому, що досяг 14-річного віку (крім випадків успадкування за законом);

- документ, що підтверджує реєстрацію транспортного засобу за межами України (крім транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є резидентами України) (для реєстрації тимчасово ввезеного на митну територію України транспортного засобу);

- реєстраційний або прирівняний до нього документ, що підтверджує реєстрацію транспортного засобу у відповідних органах іншої держави (для реєстрації транспортного засобу, який перебував у експлуатації за межами України і був зареєстрований у відповідних органах іншої держави);

-  платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв'язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про сплату передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів), внесення плати за реєстрацію колісного транспортного засобу, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків, у будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua/.

 

Для перереєстрації колісного транспортного засобу необхідно подати:

- заяву (спільну заяву подружжя, у разі перереєстрації транспортного засобу на одного з подружжя);

- документ, що посвідчує особу;

- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або її відображення в електронній формі на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія», зокрема з використанням мобільного додатка «Дія» (для внутрішньо переміщених осіб);

 -довідка про взяття транспортного засобу на військовий  облік видана за місцем реєстрації власника (якщо власник юридична особа);

- висновок, складений за результатами експертного дослідження, або відомості, що містяться в ньому, не пізніше як через десять діб після дня внесення таких відомостей до Єдиного державного реєстру транспортних засобів  (незалежно від місця проведення експертного дослідження) у разі передбаченому Порядком №1388;

- документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника (для фізичних осіб – нотаріально посвідчена довіреність, для юридичних осіб – організаційно-розпорядчий документ про проведення державної реєстрації транспортного засобу та видана юридичною особою довіреність);

- документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (для перереєстрації на нового власника);

- документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (для перереєстрації у зв’язку з переобладнанням);

- документи, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів (для перереєстрації у зв’язку із зміною даних про власника або транспортний засіб);

- договір фінансового лізингу або зазначений у такому договорі окремий договір купівлі-продажу (викупу) предмета лізингу, або інший договір, визначений договором фінансового лізингу (для перереєстрації транспортного засобу за лізингоодержувачем після виконання договору фінансового лізингу та повного розрахунку);

- рішення власників, засвідчені в установленому порядку, або документи про перехід права власності на транспортний засіб (для перереєстрації транспортного засобу, що належить юридичним особам недержавної форми власності);

- акти приймання-передачі транспортного засобу із зазначенням його кольору, марки, моделі, року випуску, ідентифікаційних номерів складових частин, засвідчені підписами сторін (для перереєстрації транспортного засобу (об’єкта права державної власності) у разі його безоплатної передачі із сфери управління міністерства, іншого органу виконавчої влади, Національної академії наук, інших самоврядних організацій, яким передане в користування державне майно (самоврядні організації), до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій, а для проведення перереєстрації транспортного засобу в разі його відчуження – документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб, разом із зазначеними актами);

- акти приймання-передачі транспортного засобу за встановленою формою, свідоцтва про реєстрацію, а також засвідчені в установленому порядку копії рішень власників про реорганізацію юридичної особи (для перереєстрації транспортного засобу, який передається у зв’язку з реорганізацією юридичної особи);

- засвідчені в установленому порядку копії прийнятих власниками або судом рішень про ліквідацію юридичної особи (для перереєстрації транспортного засобу, що у зв’язку з ліквідацією юридичної особи передається іншій юридичній або фізичній особі);

- акт приймання-передачі транспортного засобу за встановленою формою, справжність підпису на якому засвідчено нотаріально, та нотаріально засвідчена копія рішення товариства про згоду прийняти такий транспортний засіб і виписки з розділу статуту юридичної особи щодо внесення такого транспортного засобу до статутного капіталу товариства (для перереєстрації транспортного засобу, який є внеском учасника до статутного капіталу господарського товариства);

- засвідчену в установленому порядку копію рішення товариства про повернення транспортного засобу його учаснику (для перереєстрації транспортного засобу, який є внеском учасника до статутного капіталу господарського товариства);

- засвідчену в установленому порядку копію договору страхування, в якому обов’язково зазначається, що після виплати страхувальнику повної страхової суми транспортний засіб переходить у власність страховика, а також довідку банку про повну виплату страхувальнику страхової суми та свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) за його наявності (для перереєстрації транспортного засобу, що переходить у власність страховика після виплати страхувальнику повної страхової суми);

- засвідчену в установленому порядку копію свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя або копію договору про поділ спільного майна подружжя чи свідоцтво про право на спадщину або рішення суду про визнання недійсними договору купівлі-продажу, міни, дарування, що засвідчені в установленому порядку (для перереєстрації транспортного засобу на одного з подружжя);

- засвідчені у виконавчому органі відповідної ради заяву члена фермерського господарства (за наявності кількох членів господарства – їх спільну заяву), копію свідоцтва про смерть, довідку виконавчого органу відповідної ради про склад фермерського господарства і про перебування транспортного засобу в спільній сумісній власності його членів (для перереєстрації транспортного засобу, що є спільною сумісною власністю осіб, які ведуть фермерське господарство, у разі смерті особи, на яку було зареєстровано транспортний засіб);

- документи, що підтверджують правомірність придбання встановлених на транспортний засіб кузова (рами), що мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни) (для переобладнаного транспортного засобу, за умови його відповідності вимогам безпеки дорожнього руху);

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), за його наявності та номерні знаки;

- нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника на реєстрацію транспортного засобу (для реєстрації транспортного засобу, який належить неповнолітньому, що досяг 14-річного віку (крім випадків успадкування за законом);

-платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв'язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати за перереєстрацію колісного транспортного засобу, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків, у будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua/.

Для зняття з обліку колісного транспортного засобу необхідно подати:

- заяву;

- документ, що посвідчує особу;

- документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника (для фізичних осіб – нотаріально посвідчена довіреність, для юридичних осіб – організаційно-розпорядчий документ про зняття з обліку транспортного засобу та видана юридичною особою довіреність);

- довідка  про зняття з військового обліку транспортного засобу видана за місцем реєстрації власника  (якщо власник юридична особа);

- виконавчий напис нотаріуса, постанову державного або приватного виконавця або рішення суду;

- затверджений акт підприємства (для зняття з обліку вибракуваного транспортного засобу підприємства);

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), за його наявності та номерні знаки;

- платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв'язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати за зняття з обліку колісного транспортного засобу, відшкодування номерних знаків, у будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua/ (окрім зняття з обліку у зв'язку із вибракуванням транспортного засобу)

Розмір плати за надання адміністративної послуги — 350 гривень

Розмір плати за надання послуги наведено без урахування податку на додану вартість та вартості бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків ( у разі видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення його на бланку плата за вартість бланка не справляється)

Реквізити оплати:

Отримувач: Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Рівненській області (філія ГСЦ МВС)

Код ЄДРПОУ: 43611870

Рахунок: UA208201720355189002009148410

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО: 820172

Відмова надається у разі:

- подання не в повному обсязі документів;

- подання документів, що містять недостовірні відомості;

- невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах;

- у результаті перевірки за Єдиним державним реєстром транспортних засобів, автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби (у разі відсутності рішення компетентних органів), банком даних Генерального секретаріату Інтерполу, Державним реєстром обтяжень рухомого майна (у разі відсутності письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крім випадків переходу права власності на транспортний засіб у порядку спадкування, правонаступництва або виділення частки в спільному майні), Єдиним реєстром боржників (крім випадків, не пов'язаних з відчуженням транспортного засобу, або в разі звернення для перереєстрації транспортного засобу, придбаного на електронних торгах або отриманого в рахунок погашення боргу в порядку, встановленому статтею 61 Закону України «Про виконавче провадження») установлено наявність відомостей про арешт, розшук, заборону на зняття з обліку та/або перереєстрацію транспортного засобу, або про особу в Єдиному реєстрі боржників;

- за результатами огляду/експертного дослідження фахівцями експертної служби МВС встановлено, що транспортний засіб без ідентифікаційного номера або із знищеними, пошкодженими (один чи кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими (змінено один або кілька символів номера, замінено панель (табличку) або частину панелі (таблички) з номером) ідентифікаційними номерами складових частин (кузова, шасі, рами) (крім випадку вибракування його у цілому);

  - за результатами огляду/експертного дослідження фахівцями експертної служби МВС установлено, що на транспортному засобі номер двигуна має ознаки навмисного знищення або підробки (крім випадків повернення транспортного засобу законному власнику із знищеним або підробленим ідентифікаційним номером двигуна після незаконного заволодіння таким засобом або крім випадку вибракування його у цілому)

У паперовій формі документи подаються суб’єктом звернення особисто або через уповноваженого представника до ЦНАП або віддаленого робочого місця ЦНАП.

Видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків.

Видача облікової картки та номерних знаків для разових поїздок.

Відмова з обґрунтуванням причин відмови в наданні адміністративної послуги.

Контакти

Графік роботи

Слідкуйте за нами тут:
Напишіть нам
dznap@rivnerada.gov.ua