logo

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

Місце надання послуги
33028, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт
Тел.: (0362) 40-00-43
Веб-сайт: cnaprv.gov.ua
Кому надається
Фізична особа
Юридична особа
Вартість послуги
Безоплатно.
Термін надання послуги
Не пізніше 30 робочих днів з дати початку інспектування потужності оператора ринку. У разі відмови у затвердженні потужності як експортної, що містить обґрунтування причин такої відмови, оформляється наказом територіального органу компетентного органу не пізніше 15 робочих днів з дати початку інспектування

Запит про затвердження експортної потужності, який повинен містити:

  • найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку;
  • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку;
  • реєстраційний номер (для потужності, експлуатація якої вимагає отримання експлуатаційного дозволу) або особистий реєстраційний номер (для потужності, яка підлягає державній реєстрації);
  • назву експортної потужності;
  • адресу експортної потужності;
  • адресу електронної пошти та номер засобу зв'язку оператора ринку;
  • вид господарської діяльності, що провадиться з використанням експортної потужності;

Оператор ринку подає територіальному органу Держпродспоживслужби за місцем розташування потужності запит про затвердження експортної потужності.

Видання наказу про затвердження даної потужності для експорту із зазначенням дозволених до експорту харчових продуктів, внесення відповідної інформації до реєстру затверджених експортних потужностей.

Видання наказу територіального органу Держпродспоживслужби про відмову у затвердженні експортної потужності з обґрунтуванням причин.

Контакти

Графік роботи

Слідкуйте за нами тут:
Напишіть нам
dznap@rivnerada.gov.ua