logo

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

Видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно

Місце надання послуги:
33028, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт
Тел.: (0362) 40-00-43
        
E-mail:              cnap.rivne@ukr.net
Веб-сайт: cnaprv.gov.ua
Кому надається:
Фізична особа
Вартість послуги:
Платна
Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,51 грн)
Строк надання адміністративної послуги:
не пізніше наступного робочого дня з дня видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану чи відмови в його видачі
 • заява про видачу свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру;

 • паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

 • документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;

 • документи, що підтверджують право суб’єкта звернення на отримання адміністративної послуги та, в окремих випадках, родинних відносин між суб’єктом звернення та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану;

 • документ, що підтверджує повноваження заявника у разі представництва інтересів особи, яка має право на отримання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно;

 • документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

 • документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

 • переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою.

 1. безпосередньо суб’єктом звернення;

 2. представником суб’єкта звернення;

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі       0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян                    (0,51  грн.).

 Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі або їх переказу в безготівковій формі до подання відповідної заяви.

  Від сплати державного мита звільняються:

  громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, – які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

  громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

  особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни  та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

  особи з інвалідністю I та II групи.

     В умовах воєнного стану в межах адміністративно- територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно- територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно державне мито не справляється.

Отримувач: ГУК у Рівненській області (м.Рівне) 22090100

Рахунок отримувача: UA738999980314050537000017527

Код отримувача ЄДРПОУ: 38012494

Банк отримувач: Казначейство України (ЕАП)

МФО899998

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2022 року № 989 «Про внесення змін до пункту 1постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 213»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 669-р «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»;

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940;

Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затверджений наказом Міністерства юстиції України 09 липня 2015 року № 1187/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 813/27258;

Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 2012 року №811, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за №1623/21935;

Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджена наказом Міністерства юстиції України 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382;

 • відсутність у суб’єкта звернення документів, що підтверджують його право на отримання адміністративної послуги з  видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно;
 • відсутність документа   або  коду   квитанції,  що підтверджує сплату державного мита, або документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита. 

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про державну

реєстрацію акту цивільного стану повторно:

         1) безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного  стану  за   місцем   звернення   або у     відділі державної  реєстрації    актів  цивільного стану за     місцем проживання.

         Отримання свідоцтва засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення;

         2) у разі подання документів через центр надання адміністративних послуг видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно чи письмова відмова у такій видачі здійснюється в центрі надання адміністративних послуг, через який подано відповідну заяву;

         3) у разі подання заяви через Портал Дія, у якій зазначається один із способів отримання свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно, документ видається особисто заявнику у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву або надсилається засобами поштового зв’язку за рахунок заявника на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання заявника або на іншу поштову адресу, яка зазначається заявником.

Отримання суб’єктом звернення виданого   свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно  або   відмови  в його отриманні.

Контакти

Графік роботи

Слідкуйте за нами тут:
Напишіть нам
dznap@rivnerada.gov.ua