logo

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

Місце надання послуги:
33028, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт
Тел.: (0362) 40-00-43
        
E-mail:              cnap.rivne@ukr.net
Веб-сайт: cnaprv.gov.ua
Кому надається:
Фізична особа
Вартість послуги:
Платна
Суб’єктом звернення сплачується державне мито у розмірі 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (5,10 грн) та 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51 грн) – при повторній зміні імені, крім осіб, які звільнені від сплати державного мита
Строк надання адміністративної послуги:
Заява про зміну імені розглядається відділом державної реєстрації актів цивільного стану у тримісячний строк, який може бути продовжений не більше, ніж на три місяці. У разі надання дозволу на зміну імені суб’єкт звернення у тримісячний строк може звернутися для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, які складають актовий запис про зміну імені
 • заява про зміну імені, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру;

 • паспорт громадянина України;

 • заява батьків (одного з батьків або опікуна чи піклувальника у випадках, передбачених частиною другою статті 295 Цивільного кодексу України (для осіб віком 14-15 років);

 • свідоцтво про народження;

 • свідоцтво про шлюб, у разі перебування у шлюбі;

 • свідоцтво про розірвання шлюбу, у разі коли шлюб розірвано або рішення суду про розірвання шлюбу чи реквізити такого рішення суду;

 • свідоцтва про народження дітей, у разі наявності малолітніх або неповнолітніх дітей;

 • свідоцтво про зміну імені суб’єкта звернення, якщо воно було раніше змінено (за винятком випадків, коли суб’єктом звернення свідоцтво втрачено, а відповідний актовий запис знаходяться у володінні відділу або державних органів, від яких відділ має право його витребувати);

 • фотокартка;

 • документ, що підтверджує повноваження представника у разі подання особою заяви про зміну прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було здійснено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу у судовому порядку, справжність підпису заявника на якій нотаріально засвідчена;

 • письмове зобов’язання заявника, складене у довільній формі, справжність підпису на якому нотаріально засвідчена, про його обізнаність щодо встановленої законом відповідальності за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта та інших документів у разі зміни імені (у випадку подання заяви про зміну імені через представника);

 • документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію зміни імені, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

 • документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

 • переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо подані документи складені іноземною мовою.

Заява про зміну імені та відповідні документи подаються суб’єктом звернення особисто.

Суб’єктом звернення сплачується державне мито у розмірі 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян

(5,10 грн.) та 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51 грн.) – при повторній зміні імені.

     Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі або їх переказу в безготівковій формі до подання відповідної заяви.

     Від сплати державного мита звільняються:

     громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

     громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

     особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

     особи з інвалідністю I та II груп.

     В умовах воєнного стану в межах адміністративно- територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно- територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем

яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію зміни імені державне мито не справляється.

 

Отримувач: ГУК у Рівненській області (м.Рівне) 22090100

Рахунок отримувача: UA738999980314050537000017527

Код отримувача ЄДРПОУ: 38012494

Банк отримувач: Казначейство України (ЕАП)

МФО: 899998

Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 915;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 669-р «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»;

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940;

Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затверджений наказом Міністерства юстиції України 09 липня 2015 року № 1187/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 813/27258;

Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 2012 року № 811, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1623/21935.

 1. Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України.
 2. Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану.
 3. З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

Заява про зміну імені та відповідні документи подаються суб’єктом звернення особисто.

 1. Складання актового запису про зміну імені в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача свідоцтва про зміну імені.
 2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації зміни імені

Контакти

Графік роботи

Слідкуйте за нами тут:
Напишіть нам
dznap@rivnerada.gov.ua