logo

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Місце надання послуги:
33028, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт
Тел.: (0362) 40-00-43
        
E-mail:              cnap.rivne@ukr.net
Веб-сайт: cnaprv.gov.ua
Кому надається:
Фізична особа
Вартість послуги:
Платна
Суб’єкт звернення вносить плату за видачу витягу з Реєстру в розмірі 73 грн
Строк надання адміністративної послуги:
не пізніше наступного робочого дня з дня видачі витягу з Реєстру або відмови в його видачі
 • заява (запит), що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру;

 • паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства;

 • документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;

 • у відповідних випадках документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки між суб’єктом звернення та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану;

 • документ, що підтверджує повноваження у разі представництва інтересів особи, яка має право на отримання витягу з Реєстру;

 • документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру або підтвердження права на безоплатне отримання витягу з Реєстру;

 • документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, подаються належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

 • переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складено іноземною мовою.

 1. безпосередньо суб’єктом звернення, який має право на отримання витягу з Реєстру;

 2. представником суб’єкта звернення.

Суб’єкт звернення або його представник вносить плату за видачу витягу з Реєстру в розмірі 73 грн.

 

     На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право:

1) суди (судді), органи досудового розслідування, нотаріуси та інші органи державної влади (посадові особи),

якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства;

2) реєстратори, дипломатичні представництва та консульські установи України у зв’язку з виконанням ними

функцій, визначених актами законодавства;

3) адміністрації закладів охорони здоров’я, навчальних або інших дитячих закладів щодо державної реєстрації народження дітей, які перебувають у зазначених закладах;

4) особи, що проживають за кордоном, стосовно яких державна реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами державної реєстрації, у разі надходження письмових запитів і надіслання витягу до компетентних органів іноземних держав для вручення його заявникові;

5) особи, що звернулися за видачею витягу з Реєстру про те, що державна реєстрація народження проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

6) особи, що звернулися за видачею витягу з Реєстру для отримання допомоги на поховання;

7) кредитори спадкодавця, власники або користувачі земельних ділянок, суміжних із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення спадкодавця, у зв’язку з поданням заяви про визнання спадщини відумерлою.

В умовах воєнного стану в межах адміністративно- територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно- територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем

яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за видачу витягу з Реєстру відповідна плата не справляється.

За видачу витягу з Реєстру:
ОтримувачГУК у Рівненській області (м. Рівне) 22012700
р/р UA628999980333269300041017527
Головне управління Казначейство України (ЕАП)
Код отримувача (ЄДРПОУ) 38012494
Банк отримувача (МФО) 899998
Призначення платежу: За видачу витягу
Сума – 73 грн

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2022 року № 989 «Про внесення змін до пункту 1постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 213»;

Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 669-р «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»;

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940;

Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затверджений наказом Міністерства юстиції України 09 липня 2015 року № 1187/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 813/27258;

Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджена наказом Міністерства юстиції України 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382;

 • подання заяви особою, що не має права на отримання витягу з Реєстру;
 • непред'явлення документа або коду квитанції про внесення плати за видачу витягу з Реєстру в повному обсязі;
 • відсутність у заяві відомостей, необхідних для формування витягу з Реєстру.

У разі подання документів через центр надання адміністративних послуг видача витягу з Реєстру чи письмової відмови у такій видачі здійснюється в центрі надання адміністративних послуг, через який подано відповідну заяву.

Отримання суб’єктом звернення витягу з Реєстру або відмови у видачі витягу з Реєстру.

Контакти

Графік роботи

Слідкуйте за нами тут:
Напишіть нам
dznap@rivnerada.gov.ua