logo

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

Місце надання послуги:
33028, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт
Тел.: (0362) 40-00-43
        
E-mail:              cnap.rivne@ukr.net
Веб-сайт: cnaprv.gov.ua
Кому надається:
Фізична особа
Вартість послуги:
Платна
Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 грн), крім осіб, які звільнені від сплати державного мита
Строк надання адміністративної послуги:
Державна реєстрація шлюбу проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану з дотриманням строків, визначених статтею 32 Сімейного кодексу України, та з урахуванням побажань наречених
 • заява про державну реєстрацію шлюбу, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру;

 • паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

 • документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;

 • документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний), чи реквізити відповідного рішення суду;

 • документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

 • документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

 • переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо визначені цим пунктом документи складені іноземною мовою.

 1. Заява про державну реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто.
 2. Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну причину особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або до центру надання адміністративних послуг їх представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені.
 3. Заява про державну реєстрацію шлюбу в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, що базуються на кваліфікованих сертифікатах електронного підпису, подається жінкою та чоловіком особисто через мережу Інтернет з використанням Вебпорталу або через Портал Дія (за умови технічної реалізації таких сервісів).

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 грн).

     Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі або їх переказу в безготівковій формі до подання відповідної заяви.

     Від сплати державного мита звільняються:

     громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, – які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

     громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

     особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

     особи з інвалідністю I та II груп.

В умовах воєнного стану в межах адміністративно- територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно- територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію шлюбу державне мито не справляється.

Отримувач: ГУК у Рівненській області (м.Рівне) 22090100

Рахунок отримувача: UA738999980314050537000017527

Код отримувача ЄДРПОУ: 38012494

Банк отримувач: Казначейство України (ЕАП)

МФО899998

Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2022 року № 989 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 213»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 669-р «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»;

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940;

Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затверджений наказом Міністерства юстиції України 09 липня 2015 року № 1187/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 813/27258;

Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 2012 року № 811, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1623/21935;

 1. Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України.
 2. З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень
 1. Заява про державну реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто.
 2. Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну причину особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або до центру надання адміністративних послуг їх представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені.
 3. Заява про державну реєстрацію шлюбу в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, що базуються на кваліфікованих сертифікатах електронного підпису, подається жінкою та чоловіком особисто через мережу Інтернет з використанням Вебпорталу або через Портал Дія (за умови технічної реалізації таких сервісів).

1.Складання актового запису про шлюб в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача кожному з подружжя свідоцтва про шлюб;

2.Письмова відмова у проведенні державної реєстрації шлюбу

Контакти

Графік роботи

Слідкуйте за нами тут:
Напишіть нам
dznap@rivnerada.gov.ua