logo

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

Державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя

Місце надання послуги:
33028, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт
Тел.: (0362) 40-00-43
        
E-mail:              cnap.rivne@ukr.net
Веб-сайт: cnaprv.gov.ua
Кому надається:
Фізична особа
Вартість послуги:
Платна
Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (8,50 грн), крім осіб, які звільнені від сплати державного мита
Строк надання адміністративної послуги:
Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану:
відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України – після спливу одного місяця від дня подання відповідної заяви, якщо вона не була відкликана;
відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України – у день подання відповідної заяви суб’єктом звернення
 • заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру;

 • паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

 • документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;

 • свідоцтво про шлюб (у разі його наявності);

 • документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію розірвання шлюбу, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

 • документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

 • переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою.

 1. Заява та документи подаються подружжям особисто.

 2. Якщо один з подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, таку заяву нотаріально засвідчену або прирівняну до нотаріально засвідченої, від його імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або до центру надання адміністративних послуг може подати другий з подружжя.

 3. Подання в електронному вигляді однієї із заяв, передбачених підпунктами а, б, в пункту 1 графи 8, з накладенням електронних підписів, що базуються на кваліфікованих сертифікатах електронного підпису, через мережу Інтернет з використанням Вебпорталу або через Портал Дія (за умови технічної реалізації таких сервісів).

Суб’єкт звернення сплачує державне мито:

     у розмірі 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (8,50 грн) за державну реєстрацію розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя, яке не має дітей;

     у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,51 грн) за державну реєстрацію розірвання шлюбу з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними (стаття 107 Сімейного кодексу України).

     у розмірі, визначеному рішенням суду, за державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду, постановленого до 27 липня 2010 року (стаття 109, 110 Сімейного кодексу України).

     Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі або їх переказу в безготівковій формі до подання відповідної заяви.

     Від сплати державного мита звільняються:

     громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, – які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

     громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за

умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

     особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісті, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

     особи з інвалідністю I та II груп.

     В умовах воєнного стану в межах адміністративно- територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно- ериторіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем

яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію розірвання шлюбу державне мито не справляється.

 

Отримувач: ГУК у Рівненській області (м.Рівне) 22090100

Рахунок отримувача: UA738999980314050537000017527

Код отримувача ЄДРПОУ: 38012494

Банк отримувач: Казначейство України (ЕАП)

МФО899998

 

Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2022 року № 989 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 213»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 669-р «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»;

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940;

Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затверджений наказом Міністерства юстиції України 09 липня 2015 року № 1187/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 813/27258.

Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 2012 року № 811, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1623/21935.

 1. Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України.
 2. З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про розірвання шлюбу або письмову відмову в проведенні державної реєстрації розірвання шлюбу (у разі подання відповідної заяви до органу державної реєстрації актів цивільного стану) безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану.

Письмова відмова у проведенні державної реєстрації розірвання шлюбу отримується у центрі надання адміністративних послуг, до якого подано відповідну заяву.

У разі неотримання у центрі надання адміністративних послуг, до якого подано відповідну заяву, письмової відмови в проведенні державної реєстрації розірвання шлюбу протягом одного місяця з дня її надходження вона повертається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і не пізніше наступного дня надсилається заявнику поштовим зв’язком.

 1. Складання актового запису про розірвання шлюбу в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача кожному з подружжя свідоцтва про розірвання шлюбу.
 2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації розірвання шлюбу

Контакти

Графік роботи

Слідкуйте за нами тут:
Напишіть нам
dznap@rivnerada.gov.ua