logo

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

Місце надання послуги:
33028, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт
Тел.: (0362) 40-00-43
        
E-mail:              cnap.rivne@ukr.net
Веб-сайт: cnaprv.gov.ua
Кому надається:
Фізична особа
Вартість послуги:
Безоплатно
Строк надання адміністративної послуги:
державна реєстрація народження дитини проводиться в день звернення заявника, а в разі подання заяви в електронній формі або через центр надання адміністративних послуг – у день її надходження або не пізніше наступного робочого дня у разі отримання такої заяви поза робочим часом відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
  1. Заява про державну реєстрацію народження.

 

  1. Паспорти громадян України, паспортні документи іноземців або осіб без громадянства, що посвідчують особи батьків;

 

  1. Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або особи без громадянства, що посвідчує особу заявника (суб’єкта звернення);

 

  1. Документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави;

 

  1. Один з документів, що підтверджує факт народження:

- документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини (медичне свідоцтво про народження, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть);

- медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я;

- медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу та висновок про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я – у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я;

- документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини та медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, довідка з місця проживання дитини – у разі державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше;

- документ, виданий компетентним суб’єктом іншої держави, що підтверджує факт народження, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

- рішення суду про встановлення факту народження;

 

документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідчені в установленому порядку;

  1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто.
  2. В електронній формі документи подаються за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного вебпорталу електронних послуг батьками дитини (одним з них), яких ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації «Bank ID» чи засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника

Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року № 9 «Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 1025 «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064;

Порядок надання комплексної електронної публічної послуги «єМалятко», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2023 року № 853;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940;

Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджена наказом Міністерства юстиції України 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382;

Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року № 1187/5;

Порядок роботи веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», який затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року № 1187/5

 

 

  1. Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України.
  2. Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану.
  3. З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

Результат надання адміністративної послуги отримується безпосередньо у центрі надання адміністративних послуг

1. Складання актового запису про народження в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача:

 а) свідоцтва про народження дитини;

 витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (довідка) про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

 б) витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України із зазначенням факту мертвонародження або смерті на першому тижні життя.

2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації народження.

Контакти

Графік роботи

Слідкуйте за нами тут:
Напишіть нам
dznap@rivnerada.gov.ua