logo

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

Вартість послуги:
Безоплатно
Строк надання адміністративної послуги:
Департамент не пізніше 10 робочих днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами вносить комісії подання про призначення виплати грошової компенсації. Комісія протягом п’яти робочих днів 3 дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення про призначення/відмову в призначенні грошової компенсації.

Для отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, згідно ПКМУ 719, особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також члени їх сімей подають:

- заяву про призначення грошової компенсації;

- копію документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства, або єДокумента разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), а також інформації про місце проживання (за наявності);

- копія посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;

- для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 та пункту 5 частини першої статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

- довідка встановленого зразка згідно з додатком 1,4 або 6 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення чи у здійсненні заходів iз забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі i стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, про безпосередню участь особи в антитерористичний операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів iз забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі i стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, або про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; документів про залучення до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, – для працівників підприємств, установ, організацій; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності - для осіб з інвалідністю;

- для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (особи з інвалідністю внаслідок війни), - копію довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення під час безпосередньої участі в заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України”, або копію рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів iз забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

-копію довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

- копії документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами його сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку, за технічної можливості відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Порталу Дія;

- копію документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв'язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо), - у paзi неможливості підтвердження причинного зв’язку поранення, контузії, каліцтва або захворювання з безпосередньою участю в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

- копію рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради про взяття заявника та членів його сім'ї на квартирний облік;

- акта комісійного обстеження, складеного відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022р. №473, та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання – за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого на підконтрольній Україні території;

- копію довідки про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні територій, за заявником та членами його сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація;

- копію довідки про взяття заявника, який перемістився, та членів його сім’ї, на яких нараховано грошову компенсацію, на облік внутрішньо переміщених осіб (далі - довідка про облік), передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», або відображення в електронній формі інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи (електронної довідки), разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом). Копія довідки, зазначена у цьому підпункті, додається до заяви уповноваженим органом самостійно. За бажанням заявника, який перемістився, копія довідки подається ним особисто;

-копію рішення комісії про призначення заявнику який перемістився, грошової компенсації (витягу протоколу засідання комісії) за попереднім місцем проживання;

-копію довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Інформацію про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) та адресу фактичного місця проживання, наявність/відсутність у заявника та членів його сім'ї, на яких розраховується грошова компенсація, майнових прав на об’єкти незавершеного житлового будівництва, виплату одноразової грошової допомоги та про те, що заявнику або членам його сім’ї не надавалося житло раніше, призначалася/не призначалася грошова компенсація на території, на якій ведуться бойові дії, не виплачувалася грошова компенсація за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб'єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством, як члену сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю, заявник зазначає в заяві.

До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім'ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

Для отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, згідно ПКМУ 214, особи, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також члени їх сімей», подають:

- заяву про призначення грошової компенсації;

- копію документа, що посвідчує особу заявника, а в разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документа, що посвідчує особу того, від імені якого подається заява, а також документа, яким надано повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти члена сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особу з інвалідністю, оформленого відповідно до законодавства, або єДокумента разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), а також інформації про місце проживання (за наявності);

- копію посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;

- для осіб, статус яким установлено відповідно до пункту 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - копію довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

- копію постанови військово-лікарської комісії;

- для членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, - виданої військовим комісаріатом копію довідки про безпосередню участь загиблої (померлої) особи в бойових діях на території інших держав, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 63 “Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- копії документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми та неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами її сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація, та які разом з ним перебувають на квартирному обліку, за технічної можливості відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Порталу Дія;

- копію рішення виконавчого комітету Рівненської ради про взяття заявника та членів його сім'ї на квартирний облік;

- копію акта комісійного обстеження, складеного відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідки збройної агресії Російської Федерації пов’язаних з пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473, та/або відомостей з реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання – за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого на підконтрольній Україні території;

-копію довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за заявником та членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація.

У разі відсутності/неможливості одержання довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, про такий факт заявник зазначає в заяві.

Інформаційну довідку про зареєстровані речові права на нерухоме майно внутрішньо переміщеної особи і членів її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, орган соціального захисту населення самостійно отримує Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

-копію довідки про взяття заявника, який перемістився, та членів його сім’ї , на яких нараховано грошову компенсацію, на облік внутрішньо переміщених осіб (далі – довідка про облік передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», або відображення в електронній формі інформації, що міститься в довідці, я підтверджує факт внутрішнього переміщення і взято на облік такої особи (електронної довідки), разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом). Копія довідки/довідок, зазначена у цьому підпункті, додається до заяви уповноваженим органом самостійно.

За бажанням заявника, який перемістився, копія довідки/довідок подається ним особисто;

-копію рішення комісії про призначення заявнику, який перемістився, грошові компенсації (витягу з протоколу комісії) за попереднім місцем проживання;

-копію довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім'ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

Для отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, згідно ПКМУ 280, внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, подають:

- заяву про призначення грошової компенсації;

- копію документа, що посвідчує внутрішньо переміщену особу, у paзi подання документів законним представником – копію документа, що посвідчує особу того, від імені якого подається заява, а також документа, яким надано повноваження законному представникові представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства, або єДокумента разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), а також інформації про місце проживання (за наявності);

- копію посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

- для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус Ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,- копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або копію довідки про безпосередню участь у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів iз забезпечення національної безпеки i оборони, відсічі i стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України i брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі i стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;

- для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - передбачених пунктом 4 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, які підставою для надання особам статусу учасника бойових дій;

- для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,

-копію рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", яка утворюється Мінветеранів;

- для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",

-копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів iз забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі i стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичний операцій, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів iз забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі i стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності та/або копію документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв'язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);

- для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту”,

- копію документів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузій, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів iз забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення”, які є підставою для надання особам статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів в забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі i стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у разі відсутності зазначеної довідки; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

- копію довідки про взяття внутрішньо переміщеної особи та членів її сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація, на облік внутрішньо переміщених осіб (далі - довідка про облік), передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи (електронної довідки), разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом). Копія довідки, зазначена у цьому підпункті, додається до заяви органом соціального захисту населення самостійно. За бажанням внутрішньо переміщеної особи копія довідки подається нею особисто;

- копію документів, що підтверджують родинні стосунки між внутрішньо переміщеною особою і членами її сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з нею перебувають на квартирному обліку, за технічної можливості відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтва про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Порталу Дія;

- копію рішення виконавчого комітету Рівненської ради про взяття внутрішньо переміщеної особи та членів її сім'ї на квартирний облік.

- копію акта комісійного обстеження та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання – за наявності у внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого на підконтрольній Україні території;

- копію довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за внутрішньо переміщеною особою та членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація.

- копію рішення комісії про призначення внутрішньо переміщеній особі, яка перемістилася з території, на якій ведуться бойові дії, грошові компенсації (витягу з протоколу засідання комісії) за попереднім місцем проживання, а також про перегляд рішення про призначення грошової компенсації у зв’язку із зміною показників опосередкованої вартості спорудження житла згідно з наказом Мінрегіону від 16 грудня 2021р. №337 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» – для внутрішньо переміщеної особи, яка перемістилася з території, на якій ведуться бойові дії, і якій грошову компенсацію виплачено не в повному обсязі за попереднім місцем проживання.

У разі відсутності копій документів, зазначених у цьому підпункті, факт призначення внутрішньо переміщеній особі, яка перемістилася з території, на якій ведуться бойові дії, грошові компенсації (перегляду розміру призначеної грошової компенсації у зв’язку із зміною показників опосередкованої вартості спорудження житла) встановлюється на підставі відомостей, якими володіє структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій (далі – регіональний орган соціального захисту населення), та/або які містяться в інформації про потребу в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, поданій до Мінветеранів відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018р. №280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України»;

-копію довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України.

Інформаційну довідку про зареєстровані речові права на нерухоме майно внутрішньо переміщеної особи і членів її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, орган соціального захисту населення самостійно отримує з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Інформацію про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) та адресу фактичного місця проживання, наявність/відсутність у заявника та членів сім'ї на яких розраховується грошова компенсація, майнових прав на об'єкти незавершеного житлового будівництва та про те, що заявнику не надавалося житло раніше і не виплачувалася грошова компенсація за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб'єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством, як члену сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю, заявник зазначає в заяві.

До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім'ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

Для отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, згідно ПКМУ 206, особи, які брали участь в Революції Гідності, а також члени їх сімей, подають:

- заяву про призначення грошової компенсації;

- копію документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства, або за єДокумента разом з унікальним електронни ідентифікатором (QR-кодом), що формується засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія), а також інформації про місце проживання (за наявності);

- посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;

- копію документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим (померлим), між малолітніми та неповнолітніми дітьми і загиблим (померлим), між особою з інвалідністю і членами його сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку, за технічної можливості відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія";

- для осіб, статус яким надано відповідно до пункту10 частини другої статті 7 Закону, - довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

- рішення виконавчого комітету Рівненської ради про взяття заявника та членів його сім'ї на квартирний облік;

- копію довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за заявником та членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація.

У разі відсутності /неможливості одержання довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, про такий факт заявник зазначає в заяві.

Інформаційну довідку про зареєстровані речові права на нерухоме майно заявника та членів його сім’ї, яких включено в розрахунок грошової компенсації, орган соціального захисту населення самостійно отримує з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-копію акта комісійного обстеження, складеного відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. №473 (Офіційний вісник України, 2022р., №37, ст. 1981), та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання – за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого на підконтрольній Україні території;

-копію довідки про взяття заявника, який перемістився, та членів його сім’ї, на яких нараховано грошову компенсацію, на облік внутрішньо переміщених осіб (далі – довідка про облік) передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», або відображення в електронній формі інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи (електронної довідки), разом унікальним електронним (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом).Копія довідки /довідок, зазначена у цьому абзаці, додається до заяви уповноваженим органом самостійно. За бажанням заявника, який перемістився, копія довідки/довідок подається ним особисто;

-копію рішення комісії про призначення заявнику, який перемістився, грошової компенсації (витягу з протоколу засідання комісії) за попереднім місцем проживання.

Інформацію про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) та адресу фактичного місця проживання, наявність/відсутність у заявника та членів його сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, майнових прав на об’єкти незавершеного житлового будівництва та про те, що заявнику або членам його сім’ї не надавалося житло раніше, призначалася/не призначалася грошова компенсація на території, на якій ведуться бойові дії, не виплачувалася грошова компенсація за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством, як члену сім’ї загиблого (померлого) або як особі з інвалідністю заявник зазначає в заяві.

До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім'ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

Заява та документи подаються особою або її законним представником до Департаменту.

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Житловий кодекс України від 30.06.1983 №5465-Х,

Закон України «Про забезпечення прав i свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 №l706-VII

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 України № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» (зі змінами) (ПКМУ 280)

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» (зі змінами) (ПКМУ 719) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» (зі змінами) (ПКМУ 214) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 206 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей» (ПКМУ 206)

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (ПКМУ 509)

Розпорядження міського голови від 14.11.2023 №1293-р «Про комісію щодо розгляду заяв окремих категорій органів громадян про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення»

Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про призначення/відмову в призначенні грошової компенсації

Рішення про призначення/відмову в призначенні грошової компенсації.

Контакти

Графік роботи

Слідкуйте за нами тут:
Напишіть нам
dznap@rivnerada.gov.ua