logo

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

Місце надання послуги
Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному
33028, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Віддалене робоче місце ЦНАП у ТРЦ "Злата Плаза" м.Рівне, вул.Короленка 1
Віддалене робоче
місце в смт Квасилів
смт Квасилів, вул.Б.Хмельницького 2
Віддалене робоче місце
у ТРЦ "Happy Mall"
м.Рівне, вул.С.Бачинського, 5
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт
Тел.: (0362) 40-00-43

E-mail: cnaprva@gmail.com
Веб-сайт: cnaprv.gov.ua
Кому надається
Фізична особа
Вартість послуги
Адміністративна послуга є безоплатною.
Термін надання послуги
Здійснюється в день подання особою документів.

1) заява;

2) довідка про звернення за захистом в Україні;

3) документи, що підтверджують:

- право на перебування в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього або інші підтверджуючі документи. У разі відсутності зазначених документів перебування місця проживання особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця перебування малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою місця перебування батьків або законних представників (представників), або одного з них;

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням (довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для осіб, які перебувають на обліку у таких установах або закладах).

Особи, які досягли 14-річного віку, самостійно подають заяву про реєстрацію місця перебування.

У разі подання заяви про реєстрацію місця перебування особою, яка не досягла 18-річного віку, реєстрація місця перебування здійснюється за згодою батьків або інших законних представників такої особи. Згода не надається у разі коли особа є здобувачем освіти та здійснює реєстрацію свого місця перебування в гуртожитку, що належить до сфери управління закладу освіти.

Подання заяви про реєстрацію місця перебування особи віком до 14 років здійснюється одним з її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування). Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.

У разі подання заяви законним представником (представником) особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

2) документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.

Адміністративна послуга є безоплатною

1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце перебування, що стосуються заборони реєстрації місця перебування у такому житлі, або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на декларування/реєстрацію місця проживання);

2) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;

3) особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

4) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

5) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

6) житлу, в якому особа декларує або реєструє своє місце перебування, не присвоєна адреса у встановленому порядку;

7) за адресою житла, в якому особа декларує або реєструє своє місце перебування, наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8) відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця перебування батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій стосовно дитини;

9) дані реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця перебування батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій дитиною.

Шляхом особистого звернення особи або її представника до Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному чи територіального підрозділу.

Внесення відомостей про реєстрацію місця перебування до реєстру територіальної громади.

Контакти

Графік роботи

Слідкуйте за нами тут:
Напишіть нам
dznap@rivnerada.gov.ua