Видача підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

Місце надання послуги
33028, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Кому надається
Суб’єкти господарювання
Вартість послуги
Безкоштовно
Термін надання послуги
Десять днів з дати надходження запиту.

1) Судновласник або уповноважена ним особа для одержання підтвердження подає заяву в якій повинна міститися така інформація:

вид діяльності згідно КВЕД;

для юридичної особи – повне найменування, місце знаходження, ідентифікаційний код;

для фізичної особи – підприємця, ім’я по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті – подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних.

2) проект підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову, яку судновласник подає до територіального органу Державного агентства рибного господарства України (форма 2 до Наказу);

3) відомість про транспортування вантажу (форма до Наказу).

У разі подачі документів уповноваженою особою додатково надається примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Заява та пакет документів подається заявником особисто, уповноваженим представником, через засоби поштового зв’язку.

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову або відмови у видачі такого підтвердження.

Приходьте до нас 33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 2

Понеділок, Середа, Четвер: з 9.00 до 18.00
Вівторок: з 9.00 до 20.00
П’ятниця, Субота: з 9.00 до 16.00
Вихідні дні: неділя, святкові та неробочі дні.

Напишіть нам cnap.rivne@ukr.net
Єдиний багатоканальний номер (0362) 43-00-43