Відомча реєстрація (тимчасова реєстрація) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Місце надання послуги
33028, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Кому надається
Фізична особа
Юридична особа
Вартість послуги
Безкоштовно
Термін надання послуги
Протягом 30 календарних днів з дня надходження пакету документів.

   

  1. Письмова заява суб’єкта звернення (за зразком згідно з додатками 1 і 2 до Порядку).
  2. Копія паспорта (для повнолітніх фізичних осіб та осіб віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років).
  3. Акт технічного огляду.
  4. Позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних.

Копії документів (засвідчені згідно чинного законодавства):

  1. Наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан ТТЗ (для юридичної особи);
  2. Експлуатаційної документації (паспорт на транспортний засіб та інструкція з експлуатації);
  3. Документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду (з відміткою банку);
  4. Сертифікату відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги;
  5. Одного будь-якого з наведених документів що підтверджують правомірність придбання ТТЗ (п. 11 Порядку):

- довідки-рахунка, яка видана підприємством - виготовлювачем або іншим суб'єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб;

- акту приймання-передачі, виданого підприємством - виготовлювачем ТТЗ чи його вузлів і агрегатів;

- договору купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржової угоди, договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;

- документів, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;

- договору оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації ТТЗ за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу;

- вантажної митної декларації на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію ввезених на митну територію України ТТЗ, вузлів і агрегатів;

- рішення уповноваженого органу про відчуження ТТЗ;

- виконавчого напису нотаріуса про витребування від боржника майна;

- рішення суду про визнання права власності на ТТЗ;

- договору про спільне володіння, користування у разі отримання ТТЗ кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв’язку з виходом :або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв’язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність або для користування;

- інших документів, що встановлюють право власності або користування транспортним засобом;

  1. Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з документами свідоцтво про реєстрацію ТТЗ з позначкою про зняття з обліку.

Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п'яти років) експлуатується суб'єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію ТТЗ, скріплені підписом посадової особи суб'єкта господарювання та печаткою.

Заява та пакет документів подається заявником особисто, уповноваженим представником, через засоби поштового зв’язку.

Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу та номерний знак, що відповідає державному стандарту.

У разі надання неповного пакету документів, визначених Порядком, та/або їх оформлення з порушенням вимог чинного законодавства, або на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством - письмова відповідь власнику із зазначенням причин, що унеможливлюють надання послуги.

Приходьте до нас 33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 2

Понеділок, Середа, Четвер: з 9.00 до 18.00
Вівторок: з 9.00 до 20.00
П’ятниця, Субота: з 9.00 до 16.00
Вихідні дні: неділя, святкові та неробочі дні.

Напишіть нам cnap.rivne@ukr.net
Єдиний багатоканальний номер (0362) 43-00-43